Historické objekty a UNESCO

Národní kulturní památky. Objekty v památkové péči. Historické objekty a památky na světovém seznamu dědictví UNESCO.

ZÁMEK BISSINGEN SMILKOV

ZAHRADA STRAKOVY AKADEMIE

Léčebná zahrada sester Boromejek

Park Benar Slaný

ZAHRADA SV. KARLA

OBNOVA VRCHNOSTENSKÉ ZAHRADY NA PERNŠTEJNĚ

OBNOVA NÁDVOŘÍ ZÁMKU V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

STUDIE OBNOVY PALMOVÉHO SKLENÍKU A NAVAZUJÍCH SBÍRKOVÝCH SKLENÍKŮ

REVITALIZACE SMETANOVÝCH SADŮ V HOŘICÍCH

OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU V BLANSKU

Vila Tugendhat - UNESCO

Vila Tugendhat - UNESCO

Zahrada hospitálu Kuks

Obnova palmového skleníku – UNESCO

Obnova parteru a rozárium v lednickém parku – UNESCO

Obnova Květné zahrady v Kroměříži – UNESCO

Zámecký park v Buchlovicích

Zámecký park v Miloticích

Zámecký park v Raduni

Zámecký park na Sychrově

Zámecké zahrady a park v Uherčicích