Obnova parteru a rozárium v lednickém parku – UNESCO

Národní kulturní památka, historický parter před budovou zámku.