OBNOVA PROSTORU HORNÍHO NÁMĚSTÍ V PŘEROVĚ

Obnova historické části náměstí, Jan Ámos Komenský, archeologický nález studny